Ipswitch, Inc. tworzy i rozwija oprogramowanie dla platformy Windows dla Internetu i Intranetów od roku 1991. Ipswitch otrzymał wiele nagród za swoje produkty w trakcie swojego istnienia. Obecnie produkty firmy Ipswitch używane są przez miliony użytkowników na całym świecie.

 
Wiodący klient FTP
Interfejs Windows Explorer
Funkcja auto-reget automatycznie wznawiająca przerwany transfer

WhatsUp Gold
Służy do monitorowania i szybkiego wykrywania problemów i nieprawidłowości oraz diagnozowania urządzeń sieciowych w Intranetach i Internecie.
Graficzne zobrazowanie struktury sieci; monitorowanie urządzeń i serwisów; notyfikacja poprzez pager, mail, wiadomość telefoniczną, wizualne i dźwiękowe alarmy; zdalna administracja przez interfejs WWW.

Serwer poczty elektronicznej z interfejsem www dla NT
Rozwiązanie skalowalne do tysięcy użytkowników oparte na standardach (POP3, IMAP4, SMTP, LDAP)
Web messaging dla łatwego dostępu do e-maila przez dowolną przeglądarkę
Mechanizmy anty-spamming

  WS_FTP Server
Serwer FTP dla platformy Windows NT wspierający funkcje auto-reget, zdalną administrację i wirtualne serwery.

WS_Ping ProPack
Narzędzia do Internetu pozwalające wykryć problemy z połączeniami sieciowymi oraz otrzymania informacji nt. użytkowników, hostów i innych sieci.

Emulatory Terminali VT320