Pakiet PGP Total Network Security to kompleksowe rozwiązanie zapewniające bezpieczeństwo informacji w każdej sieci. Wśród produktów wchodzących w skład PGP możemy znaleźć między innymi zaporę ogniową (Gauntlet FireWall), programy do wykrywania słabych punktów zabezpieczeń oraz ochrony przed intruzami (CyberCop), rozwiązania dla wirtualnych sieci prywatnych (PGP VPN), zabezpieczania transakcji e-commerce (E-Bussines Server) oraz różnorodne narzędzia do szyfrowania informacji (PGP).

Ważną cechą oferty firmy Network Associates jest to, że wszystkie proponowane przez nią produkty mogą ze sobą współpracować pozwalając na stworzenie jednego zintegrowanego systemu zabezpieczeń dającego jeszcze większe możliwości niż każdy z nich oddzielnie.

PGP Data Security to wszystko co jest potrzebne do szyfrowania plików, dysków, sieci oraz przesyłek pocztowych połączone ze skalowanymi narzędziami zapewniającymi kompleksowy wgląd w działanie oraz zarządzanie w obrębie całego przedsiębiorstwa. Bazując na otwartych standardach PGP Data Security obsługuje wszystkie główne systemy operacyjne, systemy poczty elektronicznej oraz algorytmy kodowania. Zawiera również kompletną infrastrukturę oraz aplikacje niezbędne do opartej na certyfikatach autentykacji.

Gauntlet Firewall to rozbudowane rozwiązanie zapory ogniowej dającej pełną ochronę bramki internetowej. Prócz tradycyjnych funkcji zapory takich jak filtrowanie pakietów wchodzących i wychodzących do sieci, Gauntlet oferuje również w pełni zintegrowaną ochronę antywirusową oraz oparty na standardach wbudowany serwer VPN. Program zabezpiecza również przed masowymi, niepożądanymi przesyłkami pocztowymi (tzw. spam) oraz daje możliwość filtrowania zawartości przesyłek. Dodatkowym atutem są narzędzia do zdalnego zarządzania zaporami ogniowymi w całej firmie.

PGP VPN to zestaw narzędzi umożliwiających realizację bezpiecznej komunikacji w sieciach (np. w Internecie) czyli tzw. wirtualnych sieciach prywatnych (ang. VPN= Virtual Private Network).
Rozwiązania PGP VPN oferują elastyczne połączenia typu serwer-serwer, serwer-klient oraz klient-klient pozwalające stworzyć bezpieczne, zaszyfrowane tunele pomiędzy różnymi biurami korporacji, zdalnymi użytkownikami czy też partnerami handlowymi. Aby zabezpieczyć już zrealizowane inwestycje, PGP VPN wykorzystuje istniejące standardy i jest zgodny z już wykorzystywanymi ruterami, zaporami ogniowymi czy też serwerami PKI.
Sieci VPN są tworzone w oparciu o serwer Gauntlet oraz programy pakietu PGP Data Security.

Zapory ogniowe firmy Network Assocaties są dostępne również jako seria urządzeń PGP E-ppliance, które dzięki połączeniu sprzętu i oprogramowania rozwiązują jednocześnie trzy problemy bezpieczeństwa. W zależności od wersji oferują one zaporę ogniową, oprogramowanie antywirusowe McAffe oraz VPN. Wszystko to w jednym urządzeniu typu "włącz i używaj", które czyni e-bussines łatwiejszym.

CyberCop to zestaw produktów wykorzystywanych do zabezpieczania systemów komputerowych przed wrogą działalnością intruzów.
CyberCop Scaner pozwala wykonać skanowanie całej sieci korporacyjnej w poszukiwaniu jej słabych punktów i luk, przez które może zostać przeprowadzony atak. W przypadku wykrycia jakichkolwiek problemów program może też zaproponować optymalne rozwiązanie.
Z kolei CyberCop Monitor, działając w czasie rzeczywistym, pozwala na szybkie wykrycie intruza i podjęcie odpowiednich procedur zabezpieczających.

PGP Software Development Kit został stworzony z myślą o projektantach aplikacji, którzy chcieliby dołączyć do swoich produktów silne metody zabezpieczeń i autentykacji. Pakiet został zaprojektowany tak, aby rozbudowanie tworzonych programów o funkcje zabezpieczające nie wymagało od ich twórców szczegółowej znajomości teorii lub złożonych technik kryptograficznych.

E-Bussines Server to rozwiązanie powszechnie wykorzystywane przez instytucje finansowe, producentów oraz firmy działające na rynku e-commerce do zabezpieczenia przetwarzania elektronicznych czeków, transakcji realizowanych za pomocą kart kredytowych, transakcji płatniczych oraz innych ważnych na rynku e-bussines informacji.
Do zabezpieczania aplikacji krytycznych takich jak automatyczne przetwarzanie wsadowe czy też transfer informacji z jednego serwera na drugi wykorzystywane są silne mechanizmy szyfrowania dostarczane przez PGP.

Active Security to koncepcja dzięki, której produkty wchodzące w skład PGP mogą być zintegrowane w jedno rozwiązanie. Dzięki połączeniu produktów takich jak Gauntlet, CyberCop czy też VirusScan oraz scentralizowanym narzędziom do monitorowania i zarządzania (Event Orchestrator) otrzymujemy kompleksowe rozwiązanie począwszy od małych firm a skończywszy na dużych korporacjach.

White Paper PGP
PGP eBusiness Guide
PGP eBusiness Server
Gauntlet Firewall and VPN 6.0
PGP Global Enterprise Management System
CyberCop Scanner 5.5
PGP 5 / 10 / 50
PGP 75 / 100 / 150
PGP wireless 1.5
PGP Corporate Desktop Privacy Products
PGP 300 e-ppliance
PGP 1000 e-ppliance