MailKing firmy Revnet jest jednym z najbardziej wydajnych narzędzi do automatycznego tworzenia wiadomości poczty elektronicznej.

MailKing umożliwia tworzenie personalizowanych wiadomości, które mogą być wysłane z wykorzystaniem standartowego serwera poczty elektronicznej. Umożliwia bezpośrednie wykorzystanie istniejących systemów baz danych, filtrowanie odbiorców i wysyłanie personalizowanych wiadomości.

UnityMail jest przełomowym produktem w ewolucji oprogramowania do zarządzania wiadomościami elektronicznymi. Zintegrowany z relacyjnymi bazami danych UnityMail staje się zaawansowanym serwerem listów. UnityMail umożliwia wykorzystanie potencjału Internetu do budowania relacji jeden-do-jednego z setkami czy tysiącami klientów, kontaktów, pracowników, inwestorów czy innych grup użytkowników.

UnityMail można wysyłać personalizowane wiadomości formatowane w zależności od profilu grupy odbiorców. Można tworzyć kampanie mailingowe z ściśle określonym czasem dostarczania wiadomości. UnityMail umożliwia stworzenie profili demograficznych aby dostarczyć właściwą wiadomość do odpowiedniej osoby.

UnityMail daje możliwość wysyłania odsyłaczy do dokumentów w Internecie z możliwością śledzenia kto i kiedy z listy dystrybucyjnej obejrzał wskazany dokument w Internecie. Rezultaty mogą być wykorzystywane do filtrowania i planowania nowych kampanii wiadomości.

Usługa poczty elektronicznej jest metodą komunikowania się praktycznie na bieżąco - jest tania, szybka i osobista. UnityMail umożliwi Państwu bardzo szybko rozwój Państwa portalu komercyjnego. Zpersonalizowane, tematycznie dobrane wiadomości są narzędziem do zainteresowania i informowania Państwa klientów.

UnityMail pomaga spełnić marzenie marketingu bezpośredniego: personalizowane, ściśle określone komunikaty doręczone szybko i tanio, przyciągające uwagę i wyjaśniające Twoją ofertę z wbudowanym mechanizmem obsługi odpowiedzi. To wszystko bez potrzeby drukowania, pakowania, wysyłania, czekania. Portale zastępują katalogi i broszury a personalizowana poczta elektroniczna całkowicie zastępuje wiadomości dostarczane drogą listowną.

White Paper UnityMail
UnityMail managing your e-mail communication