Analizy bezpieczeństwa

Zarówno przed wykonaniem zmian mających na celu podniesienie bezpieczeństwa, jak i po ich wprowadzeniu należy przeprowadzić analizy bezpieczeństwa pozwalające określić rodzaj potencjalnych zagrożeń i poziom zabezpieczeń zastosowanych i wymaganych. Regularne wykonywanie analiz i audytów bezpieczeństwa umożliwia utrzymywanie poziomu zabezpieczeń i odporności na ataki na założonym poziomie. Częstotliwość analiz należy dobrać biorąc pod uwagę takie czynniki jak szybkość zmian organizacyjnych w firmie i jej bezpośrednim otoczeniu, szybkość zmian w wykorzystywanym oprogramowaniu i sprzęcie, sytuację ogólną.

Firma nasza przeprowadza tego typu działania skupiając się głównie na takich czynnościach jak:

  • Identyfikacja obszarów systemu i danych wymagających ochrony.
  • Analiza struktury systemu pod kątem punktów styku ze światem zewnętrznym.
  • Identyfikacja zagrożeń i ich klasyfikacja
  • Wskazanie słabych punktów
  • Analiza potrzeb w zakresie zabezpieczania systemu
  • Doświadczalne sprawdzenie poziomu bezpieczeństwa
  • Inne czynności wskazane przez klienta