Integracja środowiska biznesowego z siecią Internet

Dynamiczny rozwój Internetu, który od kilku lat ma ogromny wpływ na stosunki gospodarcze, wymusza zmiany w funkcjonowaniu przedsiębiorstw. Jednak tylko właściwe wykorzystanie nowych technologii może przyczynić się do rozwoju firmy. W większości przypadków dla zapewnienia właściwej obsługi klientów poprzez Internet i pełnego wykorzystania możliwości sieci konieczne okazuje się przeprowadzenie istotnych zmian w organizacji firmy. Te z kolei umożliwiają zaoferowanie nowego rodzaju lub standardu usług wszystkim, nie tylko ‘Internetowym’, klientom.

Oferujemy Państwu następujące usługi:

  • Analizę procesów biznesowych firmy pod kątem możliwości dostosowania ich do działań w Internecie.
  • Doradztwo w zakresie dostosowania firmy do działania w rzeczywistości ‘nowej gospodarki’
  • Stworzenie planu rozwoju firmy w oparciu o możliwości oferowane przez sieć
  • Tworzenie rozwiązań Internetowych (strony, portale, sklepy itp.)
  • Wspieranie działań marketingowych wykorzystujących Internet.
  • Stworzenie wizerunku firmy w Internecie