Przygotowywanie, wdrażanie oraz szkolenia w zakresie prowadzenia projektów informatycznych

Prowadzenie projektu informatycznego jest bardzo skomplikowanym przedsięwzięciem. Niezależnie od tego, czy projekt dotyczy dostawy nowego sprzętu, czy wprowadzenia nowego systemu dla przedsiębiorstwa zawsze pociąga za sobą znaczące koszty i stwarza wiele okazji do popełnienia błędów. Zatrudnienie specjalistów i niezależnych ekspertów pomaga w ograniczeniu ryzyka prowadzenia przedsięwzięcia. Kiedy ich pomoc może okazać się najskuteczniejsza? Na jakich etapach należy wykorzystać ich wiedzę? W czym mogą pomóc? Przed czym ochronią?

Chętnie pomożemy Państwu znaleźć odpowiedzi na te i inne pytania.

Poniżej przedstawiamy etapy modelowego projektu informatycznego. Można mówić o następujących fazach:

 • Faza strategiczna.
 • Określenie wymagań
 • Analiza
 • Projektowanie
 • Implementacja/konstrukcja
 • Testowanie
 • Dokumentacja
 • Instalacja
 • Przygotowanie użytkowników, akceptacja, szkolenie
 • Działanie, włączając wspomaganie tworzenia aplikacji
 • Utrzymanie, konserwacja, pielęgnacja

Granice niektórych faz daje się określić bardzo precyzyjnie, inne rozciągają się w czasie i trwają przez większą część projektu. W praktyce największą wagę przykłada się do fazy implementacji i z nią właśnie kojarzony jest proces prowadzenia projektu informatycznego. Innymi dostrzeganymi fazami bywają projektowanie, testowanie, dokumentacja. Jednak sukces całego przedsięwzięcia zależy od każdej z wymienionych faz, a często zaniedbywane, początkowe etapy mają kluczowe znaczenie.

Oferujemy pomoc przy prowadzeniu projektów informatycznych i szkolenia w tym zakresie.